Výsledek Dětského vánočního městečka 2015

Štědrodenní aktualita se nám píše velmi dobře.

Dětské vánoční městečko dosáhlo letos výsledku, o jakém jsme ani nesnili. Strhla se přímo lavina lásky, sounáležitosti, porozumění, solidarity, ochoty, dobré vůle…

Jsme nadšeni, že Vám můžeme oznámit, že jsme dnes dopoledne předali Nelince Bugalové dar ve výši 50.000,- Kč.
Dárkový šek převzali pro Nelinku její rodiče.

Tento výsledek zaslouží, abychom zveřejnili ty, kteří se na něm přímo a bez nároku na finanční odměnu podíleli. Byli to:

IRISA v.d. – především jí vděčíme za tento velký úspěch. Zajistila předvádění ručního foukání baněk, věnovala dvě originální vánoční ozdoby ve tvaru krtečka do dražby, vánoční ozdoby a materiál na jejich zdobení do tvořivé dílny. Přispěla tak k zajištění zajímavého programu, který se stal lákadlem pro malé i velké návštěvníky.
H & B delta, s.r.o. – na své náklady postavila a demontovala Dětské vánoční městečko.
Restaurace Na Pančavě – za nákladové ceny uvařila výbornou kyselici a horké nápoje – vánoční a dětský punč a svařák. Ochota zaměstnanců restaurace byla výjimečná.
Elektro Hajdík, s.r.o. – letos jsme již potřetí zdarma využívali osvětlení, které pro městečko vyrobil pan Antonín Hajdík.
Dům kultury Vsetín, s.r.o. – zapůjčení, vybavení, dekorace a osvětlení stánků, zapůjčení pódia a jeho ozvučení, zázemí pro tvořivou dílnu a další prvky spolupráce.
DVM – zisk z prodeje občerstvení činil 29.102,- Kč (obsahuje i tržbu z prodeje 70 ks charitativních perníčků).

Jednotlivé dárce uvedeme v abecedním pořadí, nezáleží totiž, jakou částkou přispěli, ale že to udělali. Byli to:

Manželé Jaroslav a Zdeňka Bláhovi – 1.000,- Kč
Dětská kapela DOCELA pod vedením Pavla Bartoně – 500,- Kč
Dětská kapela DOCELA – 1.579,- Kč (příspěvky obecenstva v průběhu jejich koncertu)
Miriam Geržová – 1.500,- Kč
Manželé Petr a Alena Hurtovi – 2.341 Kč (tolik chybělo, aby výsledná částka pro Nelinku byla pěkně kulatá :))
IRISA – 1.850,- Kč (dražba vánočních ozdob ve tvaru krtka, 1. den 350,- Kč, 2. den 1.500,- Kč)
IRISA – Miroslav Šafařík a Monika Pokorná – 1.428,- Kč (z odměny za foukání a malování ozdob)
Alice Krhovjáková – 200,- Kč (11 let, prodávající ve stánku, klobouk dolů!!)
Ludmila Kubačáková – 100,- Kč
Žaneta Kubačáková – 500,- Kč (9 let, prodávající ve stánku městečka, klobouk dolů!!!)
Hana Kučná – 500,- Kč
Zuzana Plešková – 300,- Kč (11 let, prodávající ve stánku, klobouk dolů!!!)
Manželé Ivan a Hana Skalkovi – 5.000,- Kč
Manželé Václav a Dana Smolovi – 1.000,- Kč
Střední zemědělská a přírodovědná škola RpR – 700,- Kč (dražba sklenice utopenců)
TES Vsetín, s.r.o. – 500,- Kč
Prodejce stánku s trdelníkem (neuvedl jméno) – 500,- Kč
Manželé Ivo a Jarmila Tydlačkovi – 2.000,- Kč
Eva Valigurová – 100,- Kč
Evžena Zádilská – 300,- Kč

Není možné nezmínit a představit dobrovolníky, kteří obětovali svůj volný čas a přišli pomoct dobré věci nebo se do akce zapojili jinak či v jiných fázích přípravy. Byli to:

Michal Bareš – stánek s občerstvením
Marek Burdík – stánek s občerstvením
Lukáš Cahlík – stánek s občerstvením
Zdeňka Fabiánová – jmelí na výzdobu městečka
Jan Helis – zásobování, pomoc při závěrečném úklidu
Šárka Hromadová – stánek s občerstvením
Manželé Vladimír a Jaroslava Hurtovi – výroba sádla a škvarků
Jakub Hurta – stánek s občerstvením
Vlastimil Juřička – moderátor s velkým srdcem, organizátor všech aktivit Irisy
Hana Kovářová – stánek s občerstvením
Petr Nedoma – stánek s občerstvením
Jůlie Porubová – stánek s občerstvením
Manželé Ivan a Hana Skalkovi – stánek s občerstvením, zásobování, pomoc při závěrečném úklidu
Magdalena Stejskalová – tvořivá dílna
Kristýna Zajíčková – stánek s občerstvením
Manželé Miroslav a Martina Zajíčkovi – stánek s občerstvením + tvořivá dílna

Děkujeme také všem interpretům, kteří se zapojili do programu a přispěli tak k vyšší návštěvnosti a tím pádem vyššímu výtěžku pro Nelinku – kapele Docela pod vedením Pavla Bartoně, Hudeckému uskupenívalašských muzikantů (ve složení Luděk Dobrovolný, Jiří Kašpar, Miroslav Urubek a Ivan Straškraba), Radkovi Preisovi a dvojici, která program zakončila – Láďovi Martínkovi a Jirkovi Trnkovi.
A také dětem z MŠ Rokytnice a Na Kopečku a jejich paním učitelkám.

Konečně děkujeme také všem prodávajícím dětem, které nesly „svou kůži“ na trh, a gratulujeme jim k jejich úspěchu.

Ještě jednou všem moc děkujeme, přejeme radostné Vánoce a hodně lásky v novém roce.
Alena a Petr Hurtovi.

Zpět na výběr článku