Partneři

Partneři a podporovatelé

Velkou zásluhu na úspěchu Dětského vánočního městečka má Dům kultury ve Vsetíně. Poskytuje technickou podporu – zajišťuje zábor místa, zapůjčí dřevěné stánky, vybaví je stoly a židlemi, připojí elektřinu, rovněž poskytne malé dřevěné podium, na kterém probíhají ukázky ručního foukání a malování baněk.

S výrobním družstvem Irisa Vsetín nás pojí celá historie Dětského vánočního městečka. Od prvopočátku se podílela na doprovodném programu, a to poskytnutím materiálu do tvořivé dílny, v dalších letech pak zajištěním ukázek ručního foukání a malování baněk. Dodává také speciální vánoční ozdoby pro charitativní prodej.

Firma H&B delta, s.r.o. každým rokem provede montáž a demontáž dřevěných stánků Dětského vánočního městečka a instaluje prostorové osvětlení nad celým městečkem.  

HáBéCéčko, nadační fond
finančně podporuje Dětské vánoční městečko.

Poděkování

Prosinec 2021

Chtěla bych s velkou vděčností poděkovat všem, kteří projevili zájem o naši Viktorku, a kteří se finanční podporou snažili usnadnit její nelehkou cestu životem. Velice si vážíme toho, že děláte svět lepším a pomáháte těm, kterým zdraví tolik nepřálo. Váš zájem nás povzbudil a dodal nám spoustu sil do budoucna. Velké poděkování patří i manželům Hurtovým, kteří každoročně Dětské vánoční městečko organizují a pomáhají tak i mnoha ostatním rodinám, které tuto pomoc potřebují. Přejeme všem spoustu krásného v Novém roce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
S velkým pozdravem rodiče Viktorky.

Prosinec 2019

S nesmírnou vděčností a láskou v srdci děkujeme mnohokrát za krásný Vánoční dárek všem úžasným lidičkám, kteří se podíleli na celé akci a všem, kteří nám přispěli, manželům Hurtovým za úžasnou a ušlechtilou akci, všem obětavým dobrovolníkům… Velké díky patří také družstvu IRISA Vsetín za vyrobení překrásných medvídků. A poděkování také hudební skupině Criminal Colection za benefiční koncert. Finanční podpora je pro nás též podporou psychickou. S dcerou Eliškou přejeme všem úspěšný Nový rok 2020.
Maminka Petra Kneblová

Prosinec 2018

Chtěli bychom z celého srdce poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na letošním Dřevěném městečku za jejich dobře odvedenou práci, a především za to, že jim není lhostejný osud jiných a jsou ochotni pomoci.  Do nadcházejícího Nového roku 2019 Vám všem přejeme jen to nejlepší, především pevné zdraví, toť poklad největší a hodně úspěchů jak v osobním, tak pracovním životě.
Pacutovi

Prosinec 2016

Drazí přátelé,
dovolte krátké poděkování za podporu, které se naší rodině, a především našemu synovi Martínkovi od Vás všech v posledních dnech dostalo.
Díky Vaší pomoci, díky Vaší ochotě přispět, díky tomu, že jste si i v předvánočním shonu našli čas a přišli na Dětské vánoční městečko.
Nikdy bychom si nemysleli, že příběh našeho Martínka osloví tolik z vás.
Na krásné akci se podílely desítky dobrovolníků, řada firem i podnikatelů, spousta dětí, hudebníků i řemeslníků. Jim všem patří naše upřímné poděkování. Podrobnější výčet organizátorů, pořadatelů a dárců už sepsali manželé Hurtovi na internetových stránkách www.vanocnimestecko.cz.
Obrovský dík patří také samozřejmě také Vám všem, kteří jste do Dětského vánočního městečka přišli a do této krásné charitativní akce se zapojili tím, že jste si něco ve vánočním městečku koupili a pořídili. Přišli jste bez ohledu na své vlastní starosti a trable, bez ohledu na dnešní uspěchanou dobu, bez ohledu na vánoční stres, bez ohledu na chladné počasí.
Vědomí, že tolik z vás neváhalo obětovat svůj čas i peníze, aby pomohli našemu Martínkovi, dodalo celé naší rodině spoustu pozitivní energie.
Moc za ni děkujeme.
Rodina Strakova

Prosinec 2015

Paní Hurtová, ještě jednou Vám chci za všechno poděkovat a jsem šťastná, když si vzpomenu, kolik lidí podpořilo Nelinku a možná si taky ještě vzpomenou. Všechny moc zdravím.
S pozdravem Pavla Bugalová