Partneři

Partneři a podporovatelé

Velkou zásluhu na úspěchu Dětského vánočního městečka má Dům kultury ve Vsetíně. Poskytuje technickou podporu – zajišťuje zábor místa, zapůjčí dřevěné stánky, vybaví je stoly a židlemi, připojí elektřinu, rovněž poskytne malé dřevěné podium, na kterém probíhají ukázky ručního foukání a malování baněk.

S výrobním družstvem Irisa Vsetín nás pojí celá historie Dětského vánočního městečka. Od prvopočátku se podílela na doprovodném programu, a to poskytnutím materiálu do tvořivé dílny, v dalších letech pak zajištěním ukázek ručního foukání a malování baněk. Dodává také speciální vánoční ozdoby pro charitativní prodej.

Firma H&B delta, s.r.o. každým rokem provede montáž a demontáž dřevěných stánků Dětského vánočního městečka a instaluje prostorové osvětlení nad celým městečkem.  

HáBéCéčko, nadační fond
finančně podporuje Dětské vánoční městečko.