Výsledek Dětského vánočního městečka 2016

Vážení a milí příznivci Dětského vánočního městečka. S velkou radostí a zároveň vděčností vám chceme oznámit výsledek naší letošní předvánoční charitativní akce.

Dětské vánoční městečko dosáhlo letos mimořádného výsledku, který je především odrazem lásky sounáležitosti, porozumění, solidarity, ochoty, dobré vůle…

Na Štědrý den dopoledne jsme předali Martínkovi Strakovi dar ve výši 75.000,- Kč. Dárkový šek převzali pro Martínka jeho rodiče.

Tento výsledek zaslouží zveřejnění těch, kteří se na něm podíleli. Byli to:

IRISA v.d. – ukázky ručního foukání a profesionálního malování vánočních ozdob přímo na pódiu Dětského vánočního městečka, dále vyrobila a do dražby pro Martínka věnovala dvě originální vánoční ozdoby vetvaru krtečka, vyrobila a za sponzorskou cenu dodala do prodeje ve stánku „Pro Martínka“ baňky krtečků, poskytla materiál pro workshop – malování baněk pro děti. Aktivity Irisy zajišťoval pan Vlastimil Juřička.
Dům kultury Vsetín, s.r.o. – technické zázemí Dětského vánočního městečka – především zdarma zapůjčil dílce k postavení dřevěných stánků, dále pak vybavení stánků, dekorace a osvětlení stánků, zapůjčenípódia a jeho ozvučení, zázemí pro tvořivou dílnu v Kině Vatra.
H & B delta, s.r.o. – na své náklady postavila a bude demontovat dřevěné prodejní stánky.
Elektro Hajdík, s.r.o. – letos jsme již počtvrté zdarma využívali osvětlení, které pro městečko vyrobil pan Antonín Hajdík.
Miriam Geržová – za nákladové ceny uvařila výbornou kyselici a horké nápoje – vánoční a dětský punč a svařák.
Ivo Tydlačka – za nákladovou cenu uvařil výborný hovězí guláš.
Hotel Horal – zdarma zapůjčil termonádoby na čepování horkých nápojů a termonádoby na podávání kyselice a guláše.
Manželé Trtíkovi – zdarma zapůjčili plynové sálače tepla pro návštěvníky městečka.

Jednotlivé dárce uvedeme v abecedním pořadí, nezáleží totiž, jakou částkou přispěli, ale že to udělali. Kromě spousty anonymních dárců, kteří přispěli přímo ve stáncích, to byli:

Klára Barošová – 1.000,- (12 let, prodávající ve stánku, klobouk dolů!!)
Criminal Colection – 3.242,- Kč (2.972,- Kč + 9,9 EUR – sbírka v průběhu jejich koncertu)
Dětská kapela DOCELA – 1.545,- Kč (sbírka v průběhu jejich koncertu)
Dětské vánoční městečko – 49.013,- Kč (příjem z prodeje občerstvení, příjem z charitativního stánku a drobné anonymní dary zanechané ve stáncích, příjem z workshopu)
Miriam Geržová – 2.100,- Kč
Rodina Hegeďova – 500,- Kč
Manželé Petr a Alena Hurtovi – 6.650,- Kč
IRISA – 1.550,- Kč (dražba vánočních ozdob ve tvaru krtka, 1. den 350,- Kč, 2. den 1.200,- Kč)
IRISA – Miroslav Šafařík (foukač) a Monika Pokorná (malířka) – 2.000,- Kč (z odměny za práci na pódiu)
Vlasta Jakešová – 100,- Kč
Petra Janotová – 500,- Kč
Manželé Klimkovi – 2.000,- Kč
Alice Krhovjáková – 1.000,- Kč (12 let, prodávající ve stánku, klobouk dolů!!)
Žaneta Kubačáková – 600,- Kč (10 let, prodávající ve stánku městečka, klobouk dolů!)
Jůlie Nedomová – 200,- Kč (9 let, prodávající ve stánku městečka, klobouk dolů!)
Střední zemědělská a přírodovědná škola RpR – 2.500,- Kč
Manželé Trnkovi – 200,- Kč
Evžena Zádilská – 300,- Kč

Do prodeje v charitativním stánku věnovali své výrobky či zboží – Zdeňka Fabiánová, Pavla Hurtová, Stanislav Chromčák, Zuzana Slováčková, Radka Šenkeříková, Stanislav Šrámek.

Rodiče Martínka nám také sdělili, že díky naší akci obdrželi i další finanční dary, mimo jiné jim např. rodina Petra Filgase osobně předala 2.000,- Kč, tento příspěvek tedy není zahrnut do celkové částky, ale sluší se jim také poděkovat.

Není možné nezmínit a představit dobrovolníky, kteří obětovali svůj volný čas a přišli pomoct dobré věci nebo se do akce zapojili jinak či v jiných fázích přípravy. Byli to:

Jiří Albrecht – stánek s občerstvením
Marek Burdík – stánek s občerstvením
Lukáš Cahlík – charitativní stánek
Jan Helis – stánek s občerstvením, zásobování, pomoc při závěrečném úklidu
Šárka Hromadová – stánek s občerstvením
Manželé Vladimír a Jaroslava Hurtovi – výroba sádla a škvarků
Pavla Hurtová – charitativní stánek
Vlastimil Juřička – moderování akce, organizátor aktivit Irisy
Petr Navláčil – stánek s občerstvením
Petr Nedoma – stánek s občerstvením
Jůlie Porubová – stánek s občerstvením
Zenon Schweda – charitativní stánek
Manželé Ivan a Hana Skalkovi – stánek s občerstvením, zásobování, pomoc při závěrečném úklidu
Kristýna Zajíčková – stánek s občerstvením, tvořivá dílna
Martina Zajíčková – tvořivá dílna
Miroslav Zajíček – stánek s občerstvením

Děkujeme také všem interpretům, kteří se zapojili do programu a přispěli tak k vyšší návštěvnosti a tím pádem vyššímu výtěžku pro Martínka – kapele DOCELA pod vedením Pavla Bartoně, Hudeckému uskupení valašských muzikantů (ve složení Luděk Dobrovolný, Jiří Kašpar, Pavla Melichaříková, Miroslav Urubek a Ivan Straškraba), Radkovi Preisovi a čtveřici, která program na pódiu Dětského vánočního městečka zakončila českými koledami ve složení Daniela Hurtová, Hana Kovářová, Ladislav Martínek a Jiří Trnka. A také dětem z MŠ Rokytnice a Na Kopečku a jejich paním učitelkám.

Konečně děkujeme také všem prodávajícím dětem, které nesly „svou kůži“ na trh a vytvářely skvělou atmosféru.

Ještě jednou všem moc děkujeme, přejeme radostné Vánoce a hodně lásky v novém roce.

Alena a Petr Hurtovi

Zpět na výběr článku