Příběh Marečka Ingra

Výtěžek letošního Dětského vánočního městečka dostane Mareček Ingr. Jeho rodiče nám o něm napsali pár vět.

Mareček pochází z dvojčátek. Jeho bráška Filípek už 5 let není mezi námi.

Po narození se s chlapci zdálo být vše v pořádku. Brzy však u obou nastaly potíže s dýcháním a přijímáním potravy, ta jim musela být po další 3 roky zaváděna sondou. Později se přidaly epileptické záchvaty, jejich intenzita dosahovala až 20 záchvatů za den, tyto způsobily těžkou mentální a tělesnou retardaci. Postupně se přidružovaly další diagnózy mikrocefalie, spastické křeče, equinovari (zakřivené nožičky), deformace hrudníku, srdeční vada a další.

Letos o Vánocích bude Marečkovi 14 let, přesto váží pouhých 6 kg a měří 80 cm. Jeho stav vyžaduje 24hodinovou péči, přijímá jen mixovanou stravu, a to co 3 hodiny včetně noci.

Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnete Marečka podpořit, a přejeme krásný a klidný předvánoční čas.

Zpět na výběr článku