Výsledek Dětského vánočního městečka 2017

Vážení a milí příznivci Dětského vánočního městečka, s velkou radostí a zároveň vděčností vám chceme oznámit letošní výsledek naší společné akce.

Dětské vánoční městečko dosáhlo krásného výsledku, který je především odrazem lásky, sounáležitosti, porozumění, solidarity, ochoty, dobré vůle…

Na Štědrý den dopoledne jsme předali Marečkovi Ingrovi dar ve výši 75.000,- Kč. Dárkový šek převzali pro Marečka jeho rodiče.

Tento výsledek zaslouží zveřejnění těch, kteří se na něm podíleli. Byli to:

IRISA v.d. – ukázky ručního foukání a profesionálního malování vánočních ozdob přímo na pódiu Dětského vánočního městečka, dále vyrobila a do dražby věnovala dva originální 20cm krtečky, vyrobila a za sponzorskou cenu dodala do prodeje ve stánku „Pro Marečka“ andílky s křídly z pravého peří, poskytla materiál pro tvořivou dílnu – malování baněk. Všechny tyto aktivity organizoval pan
Vlastimil Juřička, který akci také na místě moderoval.
Dům kultury Vsetín, s.r.o. – technické zázemí Dětského vánočního městečka – především zdarma zapůjčil dílce k postavení dřevěných stánků, dále pak vybavení stánků, dekorace a osvětlení stánků, zapůjčení pódia a jeho zastřešení, zázemí pro tvořivou dílnu v Kině Vatra.
H & B delta, s.r.o. – postavila a bude demontovat dřevěné prodejní stánky.
Miriam Geržová – za nákladovou cenu uvařila výbornou kyselici.
Restaurace Domu kultury – za nákladové ceny uvařila horké nápoje – vánoční a dětský punč a svařák.
Ivo Tydlačka z Hovězí – za cenu masa uvařil výborný hovězí guláš.
Hotel Horal, restaurace U Vychopňů a Bečva – zdarma zapůjčili termonádoby na čepování horkých nápojů a jídla.

Jednotlivé dárce uvedeme v abecedním pořadí, nezáleží totiž, jakou částkou přispěli, ale že to udělali. Kromě spousty anonymních dárců, kteří přispěli přímo ve stáncích, to byli:

Criminal Colection, Lucie Redlová, Dan Rola a Marián Suchánek – 5.006,- Kč (výtěžek jejich společného koncertu, který připojili k výtěžku Dětského vánočního městečka)
Dětské vánoční městečko – 47.335,- Kč (příjem z prodeje občerstvení, charitativního stánku, tvořivé dílny a drobné anonymní dary zanechané ve stáncích)
Jana Dohnálková – 200,- Kč
DRAŽBY dvou 20cm krtků – 3.100,- Kč (1. den 1.000,- Kč – anonymně, 2. den 2.100,- Kč – vydražila rodina Barošova z R.p.R.).
Foukači a malířka vánočních ozdob (Miroslav Šafařík (foukač) a Monika Pokorná (malířka) – 1.750,- Kč
Monika Hrušková – 500,- Kč
Manželé Petr a Alena Hurtovi – 4.403,- Kč (zakulatili jsme výslednou částku)
Manželé Hutěčkovi – 560,- Kč (zároveň děkujeme za účast v tvořivé dílně)
Daniel Janota – 931,- Kč (8 let, prodávající ve stánku městečka)
Alice Krhovjáková – 700,- Kč (13 let, prodávající ve stánku městečka)
Žaneta Kubačáková – 700,- Kč (11 let, prodávající ve stánku městečka)
Manželé Martin a Jana Strakovi – 500,- Kč
Restaurace Domu kultury – 4.000,- Kč
Střední škola Kostka – 2.815,- Kč
Střední zemědělská a přírodovědná škola R,p,R. – 1.000,- Kč
Školní závod Francova Lhota – 1000,- Kč
Evžena Zádilská – 500,- Kč
Do prodeje v charitativním stánku věnovali své výrobky či zboží – Markéta Pavelková, Pavla Hurtová, Zuzana Slováčková a Stanislav Šrámek.
Kačenka a Ondrášek Psíkovi spolu s maminkou vyrobili svícínky.

Není možné nezmínit a představit dobrovolníky, kteří obětovali svůj volný čas a přišli pomoct dobré věci nebo se do akce zapojili jinak či v jiných fázích přípravy. Byli to:

Stánky s občerstvením – Jan Helis, Šárka Hromadová, Michal Hurta, Petr Nedoma, Alžběta Podešvová, Míla Pošmůrný, manželé Ivan a Hana Skalkovi, Dana Surovcová, Aneta Surovčáková, Petr Uhřík, Miroslav Zajíček.
Charitativní stánek nazvaný „Pro Marečka“ – Jana Hurtová, Pavla Hurtová, Hana Kovářová, Lenka Mikulíková, Anička a Zenon Schwedovi.
Tvořivá dílna – Eva Barešová, Stanislav Janota, Martina a Kristýna Zajíčkovy.

Děkujeme také dětem z MŠ Rokytnice a Na Kopečku a jejich paním učitelkám za krásná vystoupení v dopolední části programu.

Konečně děkujeme také všem prodávajícím dětem, které nesly „svou kůži“ na trh a vytvářely skvělou atmosféru.

Ještě jednou všem moc děkujeme, přejeme radostné vánoční období a hodně lásky v novém roce.
Alena a Petr Hurtovi

Zpět na výběr článku