Výsledek Dětského vánočního městečka 2018

Vážení a milí příznivci Dětského vánočního městečka, s velkou radostí a zároveň vděčností vám chceme oznámit letošní výsledek naší společné akce.
Dětské vánoční městečko letos dosáhlo rekordního výsledku, který je především odrazem lásky, sounáležitosti, porozumění, solidarity, ochoty, dobré vůle…

Na Štědrý den dopoledne jsme předali Kubíkovi Pacutovi dar ve výši 90.000,- Kč. Dárkový šek převzali pro Kubíka jeho rodiče.

Tento skvělý výsledek zaslouží zveřejnění těch, kteří se na něm podíleli. Byli to:
Dům kultury Vsetín – technické zázemí Dětského vánočního městečka – především zapůjčení dřevěných stánků a jejich základního vybavení, zapůjčení pódia a jeho zastřešení, zázemí pro tvořivou dílnu v Kině Vatra.
IRISA Vsetín – zajistila ukázky ručního foukání a profesionálního malování vánočních ozdob přímo na pódiu Dětského vánočního městečka; věnovala do dražby velkou dárkovou sadu baněk; vyrobila a za sponzorskou cenu dodala do prodeje ve stánku „Pro Kubíka“ ptáčky s pravým peřím a také věnovala materiál pro vánoční tvořivou dílničku. Všechny zmíněné aktivity organizoval pan Vlastimil Juřička, který akci také na místě moderoval.
H&B delta – stavba a demontáž městečka.
Restaurace Domu kultury – za krásné ceny dodala do prodejních stánků horké nápoje a výbornou kyselici.
Ivo Tydlačka – uvařil a daroval výborný hovězí guláš.
Hotel Horal, restaurace U Vychopňů a Restaurace Bečva – zapůjčili termonádoby na ohřev horkých nápojů a jídla.

Jednotlivé dárce uvedeme V ABECEDNÍM POŘADÍ, nezáleží totiž, jakou částkou přispěli, ale že to udělali.
Kromě spousty anonymních dárců, kteří přispěli přímo ve stáncích, to byli:

Manželé Jaroslav a Zdeňka Blahovi – 1000,- Kč.
Criminal Colection opět uskutečnili benefiční akustický koncert s krásným výsledkem 4.574,- Kč.
Dětské vánoční městečko – 44.996,- Kč (příjem z prodeje občerstvení, charitativního stánku, tvořivé dílny a drobné anonymní dary zanechané ve stáncích).
Otakar Filák – 300,- Kč.
Věra Frýdlová – 300,- Kč.
Manželé Holečkovi – 5.000,- Kč.
Anička Hurtová – 500,- Kč (5 let, prodávající ve stánku).
Irisa – dar z ukázek foukání a malování baněk – 4.000,- Kč + výtěžek dražby 1.100,- Kč.
Jandáčkovi – 200,- Kč.
Daniel Janota – 100,- Kč (9 let, prodávající ve stánku).
Občané obce Janová doslova semkli a na podporu Kubíka nashromáždili neuvěřitelných 17.000,- Kč. Byli to: Hasiči Janová 6.500,- Kč, Janovští turisté 7.500,- Kč a Mateřská školka Janová 3.000,- Kč.
Žanetka Kubačáková – 1.000,- Kč (12 let, prodávající ve stánku městečka).
Jana Kuželková – 1.000,- Kč.
Pan Laštovica – 200,- Kč.
Honza Medved – 100,- Kč (10 let – prodávající ve stánku).
Jaromír Příhoda – 1.000,- Kč (12 let – prodávající ve stánku).
Štěpán Příhoda – 1.000,- Kč (7 let – prodávající ve stánku).
Manželé Karel a Jana Zádilští – 500,- Kč.
Základní škola Integra – 200,- Kč.
A my jsme výslednou částku zakulatili – Petr a Alena Hurtovi – 5.930,- Kč.

Není možné nezmínit a představit DOBROVOLNÍKY, kteří obětovali svůj volný čas a přišli pomoct dobré věci nebo se do akce zapojili jinak či v jiných fázích přípravy. Byli to:
Stánky s občerstvením – manželé Jiří a Jůlie Albrechtovi, Jan Helis, Šárka Hromadová, Jakub Hurta, Michal Hurta, Petr Nedoma, manželé Ivan a Hana Skalkovi, Petr Uhřík, Miroslav Zajíček.
Charitativní stánek nazvaný „Pro Kubíka“ – Martina Jurečková a Zenek Schweda.
Tvořivá dílna – Lenka Holubcová, Eva Juřičková, Lenka Plešková a Martina Zajíčková.
Radek Preis zazpíval v pátek na velkém pódiu anglické vánoční písně.

Konečně děkujeme také všem PRODÁVAJÍCÍM DĚTEM, které nesly „svou kůži“ na trh a vytvářely skvělou atmosféru.

Ještě jednou všem moc děkujeme, přejeme radostné Vánoce a hodně lásky v novém roce.
Alena a Petr Hurtovi

Zpět na výběr článku