Výsledek Dětského vánočního městečka 2019

Sedmý ročník Dětského vánočního městečka dosáhl rekordního výsledku. Na Štědrý den dopoledne jsme s radostí předali Elišce Kneblové vánoční dárek – finanční dar ve výši 105.000,- Kč. Dárkový šek převzala pro Elišku její maminka.

Tento skvělý výsledek zaslouží zveřejnění těch, kteří se na něm podíleli. Byli to:

Dům kultury Vsetín – technické zázemí Dětského vánočního městečka – především zapůjčení dřevěných stánků a jejich základního vybavení, zapůjčení pódia a jeho zastřešení, zázemí pro tvořivou dílnu v Kině Vatra.
IRISA Vsetín – věnovala charitativní baňky v podobě medvídka, které se staly symbolem letošního Dětského vánočního městečka, velkou vánoční ozdobu ve tvaru sněhuláka do dražby, dále materiál pro vánoční tvořivou dílničku a po oba dny zajišťovala ukázky ručního foukání a profesionálního malování vánočních ozdob přímo na pódiu Dětského vánočního městečka. Děkujeme panu Vlastimilu Juřičkovi za organizaci těchto aktivit.
H&B delta – stavba a demontáž městečka.
Restaurace Domu kultury – za velmi příznivé ceny dodala do prodejních stánků horké nápoje a výbornou kyselici.
Domácí kuchyně U Tydlačků Hovězí – uvařili a darovali výborný hovězí guláš.
Wellness hotel Horal, U Vychopňů a Restaurace Bečva – zapůjčili termonádoby na ohřev horkých nápojů a jídla.

Jednotlivé DÁRCE uvádíme v abecedním pořadí, nezáleží totiž, jakou částkou přispěli, ale že to udělali.
Kromě spousty anonymních dárců to byli:

Aby děti měly radost – E-book Petry Janotové – 2.000,- Kč
Blaha Jaroslav – 1000,- Kč
Criminal Colection – uspořádali koncert s úžasným výsledkem 13.400,- Kč.
Dětské vánoční městečko – 57.698,- Kč (příjem z prodeje občerstvení, charitativního stánku Pro Elišku, tvořivé dílny, dražby a drobných anonymních darů zanechaných ve stáncích).
Evanti Studio – Eva Kubačáková – 6.000,- Kč
Holeček David – 4.000,- Kč
Hrňová Ludmila – 200,- Kč
Hurtová Dáda – 980,-Kč (domácí vánočky prodávané ve stánku Pro Elišku)
Hurtová Pavla – 2.000,- Kč
Hutěčkovi Pavel a Jitka – 842,- Kč (vyřezávání dřevěných ozdob v dílničce)
Ingr Mirko – 1.000,- Kč
Kubačáková Ludmila – 1.000,- Kč
maminky z CB Jasenka – 900,- Kč (věnovaly různé vlastní výrobky do stánku Pro Elišku)
Martínková Jana – 500,- Kč
Panovcová Jitka – 500,- Kč
Slováčková Zuzka – 984,- Kč (věnovala vlastní výrobky – čelenky a sponky – do stánku Pro Elišku)
Zádilská Evžena – 200,- Kč

DĚTI PRODÁVAJÍCÍ VE STÁNCÍCH věnovaly ze svých výdělků a vyjádřily tak Elišce obrovskou podporu:

Hurtová Anička – 1.200,- Kč
Janota Daniel – 700,- Kč
Kubačáková Žanetka – 1.500,- Kč
Línová Kateřinka a Mikušová Linda – 300,- Kč
Medved Honza – 700,- Kč
děti Naděje – 3.000,- Kč
Pavlíková Adinka – 100,- Kč
Stejskalová Jůlinka – 100,- Kč

A my jsme výslednou částku zakulatili – Petr a Alena Hurtovi – 4.196,- Kč.

PŘEDSTAVUJEME DOBROVOLNÍKY, kteří obětovali svůj volný čas a přišli pomoct dobré věci nebo se do přípravy akce zapojili jinak. Byli to:

Stánky s občerstvením – manželé Jiří a Jůlie Albrechtovi, Marek Burdík, Jan Helis, Šárka Hromadová, Michal Hurta, Petr Nedoma, manželé Ivan a Hana Skalkovi, Petr Uhřík a Mirek Zajíček.
Charitativní stánek nazvaný „Pro Elišku“ – manželé Martina a Václav Jurečkovi a manželé Anna a Zenek Schwedovi.
Tvořivá dílna – Lenka Holubcová, manželé Jitka a Pavel Hutěčkovi, Eva Juřičková, Lenka Plešková a Martina Zajíčková.

Konečně děkujeme také VŠEM PRODÁVAJÍCÍM DĚTEM, které nesly „svou kůži“ na trh a vytvářely skvělou atmosféru a také jejich rodičům za podporu.

JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME A PŘEJEME HODNĚ LÁSKY V NOVÉM ROCE.
Petr a Alena Hurtovi

Zpět na výběr článku