ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2022

Vážení a milí příznivci Dětského vánočního městečka,
jsme moc rádi, že 9. ročník akce mohl proběhnout opět naživo.

Hlavní cíl a smysl akce – dát příležitost dětem vyzkoušet si prodej vlastních výrobků v bezpečném prostředí přímo na trhu – byl bezezbytku naplněn. V šesti stáncích, které byly nádherně vyzdobené, se ve dvou dnech vystřídalo na 60 dětí. Mnohé z nich se zapojily úplně poprvé, premiéru měli například vsetínští skauti, kterých se ve stánku vystřídalo na směnách až 30.

K příjemné předvánoční atmosféře přispěla již tradičně Irisa Vsetín, kdy její pracovnice na malém pódiu uprostřed dřevěného městečka foukaly a zdobily skleněné vánoční ozdoby a nově také dva mladí umělečtí kováři, kteří vnesli na akci další prvek. Obě řemesla si zájemci hojně zkoušeli.

Dětské vánoční městečko se po všech stránkách mimořádně vydařilo a dosáhlo rekordního výsledku. Na Štědrý den dopoledne jsme s velkou radostí předali Alence Novákové vánoční dárek – finanční dar v dosud rekordní výši 250.000,- Kč.

NA TOMTO SKVĚLÉM VÝSLEDKU SE PODÍLELI:

DÁRCI
Jednotlivci a organizace přispívali na transparentní účet, jehož konečná suma se vyšplhala na úctyhodných 181.562,- Kč. Výpis z účtu zveřejňujeme.

DVOUDENNÍ AKCE DĚTSKÉ VÁNOČNÍ MĚSTEČKO, na jehož výsledku 68.438,- Kč měli zásluhu:

DŮM KULTURY VSETÍN – poskytnutí technického zázemí a pomoc při jeho provozu.

H&B delta, s.r.o. – stavba a demontáž dřevěných stánků městečka.

IRISA Vsetín – ukázky ručního foukání profesionálního malování vánočních ozdob.

Ruben Macík a Matouš Mecka – ukázky kovářského řemesla.

DOBROVOLNÍCI prodávající ve stáncích – Petr Nedoma, Mirek Zajíček, Hana Skalková, Pavla Hurtová, Šárka Hromadová, Anna Schwedová, Martina Jurečková, Ivan Skalka, Lucie Bubeníková, Jan Helis, Dagmar Vítová
Patří jim velké poděkování, neboť ochotně věnovali svůj osobní čas.

DĚTI prodávající ve stáncích kromě toho, že vytvářely skvělou atmosféru, věnovaly ze svých výdělků.
Dukátníková Veronika – 50,- Kč
Holcová Anna – 50,- Kč
Hurtová Anička – 1.500,- Kč
Jambor Radim – 400,- Kč
Janota Daniel – 400,- Kč
Janotová Amálka, Kudlíková Viktorie a Trusková Zuzana – 835,- Kč
Mlýnkovi Matěj a Nella – 350,- Kč
Růžičkovy Sára a Klára – 300,- Kč
Skauti Vsetín – 9.700,- Kč (věnovali celý svůj zisk z dvoudenního prodeje)
Slováčkovy Adriana a Daniela – 400,- Kč
Spáčil Kryštof – 400,- Kč
Škrabolovy Bianka a Berenika a Birešová Anna – 500,- Kč
ZŠ Integra – 500,- Kč

DALŠÍ DÁRCI
– Pokorná Monika, Tichá Monika, Šandorová Jaroslava a Juřička Vlastimil společně darovali 10.000,- Kč.
– Výrobky do prodeje v charitativním stánku věnovali:
ZŠ, MŠ a Praktická škola Valašské Meziříčí – školní výrobky
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – školní výrobky
Maminky z CB Jasenka – domácí výrobky
Dáda Hurtová – domácí vánočky

Kromě výše uvedených bychom na závěr chtěli poděkovat i všem, kteří za námi do Dětského vánočního městečka přišli, ať už to bylo letos poprvé nebo nás tímto způsobem podporují každoročně. Velmi si toho vážíme, dává nám to energii pokračovat.

Hodně lásky v novém roce přejí Petr a Alena Hurtovi, zakladatelé a organizátoři.


Zpět na výběr článku