DLAŽDICE PRAVÁ

V roce 2022 jsme
společně pomohli
ALENCE NOVÁKOVÉ


finanční částkou
250.000,- Kč