DLAŽDICE LEVÁ

Devátý ročník Dětského vánočního městečka se mimořádně vydařil.

Děkujeme, že jste přišli, pomohli vytvořit skvělou vánoční atmosféru a svou návštěvou povzbudili či podpořili prodávající děti.

Děkujeme také vám všem, kteří jste přispěli do sbírky pro Alenku.